ติดตามข้อมูลขยะชุมชนจ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 19 เม.ย. 2566
  • 833

วันที่ 18 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง