ปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 19 เม.ย. 2566
  • 666

วันที่ 18 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณแปลงสาธิตโครงการป่าไม้ – ประมง ท้องที่หมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง