เก็บขยะทะเล จ.เพชรบุรี
  • 20 เม.ย. 2566
  • 56

วันที่ 19 เมษายน  2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัคร บ้านพะเนิน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร   ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom)และ (Litter trap) โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ  14 กก. คลองบ้านพะเนิน ต.แหลมผักเบี้ย ได้น้ำหนักขยะ  68 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล ได้น้ำหนักขยะ 22 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 2 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 4 พื้นที่จำนวน 106 กก. โดย ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มแก้ว ขวดเครื่องดื่มพลาสติก  พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ ต.แหลมผักเบี้ย ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อ สำรวจและติดตามข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง