ร่วมประชุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือบริเวณแหลมริ่ว จ.ชุมพร
  • 20 เม.ย. 2566
  • 383

วันที่ 19 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือบริเวณแหลมริ่ว อ.หลังสวน จ.ชุมพร จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และได้นำเรียนที่ประชุมให้คณะทำงานศึกษาปัญหาการกัดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทางแก้ไขจากผลกระทบในการก่อสร้างโครงการฯ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง