เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 20 เม.ย. 2566
  • 172

วันที่ 19 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองเก่าปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม 26.23 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง