สำรวจติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ปากคลองโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • 22 เม.ย. 2566
  • 696

วันที่ 21 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 9 ลงพื้นที่สำรวจติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ปากคลองโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่า ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทรายสมดุล มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบลากูน (lagoon) ด้านหลังชายฝั่งและ/หรือสันดอนทราย เป็นคลองโคกเคียนขนานไปกับชายฝั่ง พื้นที่แนวชายฝั่งส่วนหนึ่งเป็นปากน้ำคลองโคกเคียน และแนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้ง  (revetment) และ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) ซึ่งต่อเนื่องมาจากเขื่อนกันทรายและคลื่น  (Jetty) ปากร่องน้ำบางนรา ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว ปัจจุบันพบว่ามีตะกอนทรายปิดปากร่องน้ำ และมีการสะสมของตะกอนทรายหน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งปรากฎเป็นชายหาด ทั้งนี้ จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง