จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล จ.พังงา
  • 23 เม.ย. 2566
  • 595

วันที่ 20 - 22 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ คัดแยกขยะต้นทาง และนำขยะคืนฝั่ง ของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง ฐานทัพเรือทับละมุ และโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกับโครงการธนาคารขยะ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ และจัดเก็บขยะลดปริมาณขยะทะเลได้ รวมขยะทั้งหมด 403 กิโลกรัม 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง