กรม ทช. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา
  • 24 เม.ย. 2566
  • 738

วันที่ 23 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ปลากะพงขาวและเต่าตนุเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเต่าทะเลและผลกระทบที่ได้รับจากขยะทะเลรวมถึงสาเหตุการเกยตื้นต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหารของกรมบัญชีกลางและผู้บริหารจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่น 10) จำนวน 130 ท่าน โดยมีนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการปล่อยสัตว์น้ำในครั้งนี้  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง