ร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในทะเล จ.ตรัง
  • 25 เม.ย. 2566
  • 243

วันที่ 24 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในทะเล ในโครงการลดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกในทะเล พื้นที่ จ.ตรัง เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกและขยะทะเล ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิอันดามัน ร่วมกับคณะกรรมการกำกับทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สสส.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอย และบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากหลายภาคส่วน เช่น นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามัน ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง