ซากเต่าทะเลเกยตื้น อ.เมือง จ.สงขลา
  • 1 พ.ค. 2566
  • 186

วันที่ 30 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก คุณสมพล ดีเยาะ ประธานกลุ่มชุมชนชายฝั่ง ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดเก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) เพศเมีย ขนาดกระดองยาว 101 ซม. กว้าง 86 ซม.  สภาพซากเน่ามาก ภายนอกพบผิวกระดองลอกหลุดทั้งหมด ไม่พบส่วนหัวและใบพาย ซึ่งหลุดออกจากการเน่าเปื่อย ภายในพบเศษอวนอยู่ในหลอดอาหาร ไม่พบอาหารในกระเพาะอาหาร ส่วนอวัยวะภายในอื่นๆเน่าสลายทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง