ติดตามประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของรั้วดักทราย จ.นครศรีธรรมราช
  • 1 พ.ค. 2566
  • 175

วันที่ 30 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา (T6A149) โดยติดตั้งรั้วดักทรายขนานกับแนวชายฝั่งระยะทาง 600 เมตร (รูปแบบซิกแซก) จากการสำรวจพบว่าเมื่อผ่านช่วงฤดูมรสุมเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รั้วดักทรายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย ปริมาณตะกอนทรายที่สะสมอยู่ด้านหลังแนวรั้วดักทราย (Sand fence) ยังคงอยู่ และมีแนวโน้มที่จะสะสมตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณตะกอนสะสมสูงขึ้นประมาณ 1.10 เมตร ช่วงกลาง 0.70-0.90 เมตร และด้านทิศเหนือ 1.00 เมตรตามลำดับเมื่อเทียบกับความสูงของไม้ที่ปักเหนือทรายไว้ 1.00 เมตร บริเวณด้านหน้าแนวรั้วดักทราย (Sand fence) มีความลาดชันชายหาด 6-8 องศา เบื้องต้นจากเนินทรายที่เกิดสามารถสรุปได้ว่าการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) สามารถช่วยฟื้นฟูตะกอนทรายชายหาดและลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะสำรวจข้อมูลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทราย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง