ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก จ.ชลบุรี
  • 30 เม.ย. 2566
  • 606

วันที่ 29 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (EARTH DAY 2023) บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีนายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.ทสจ.ชลบุรี เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสิ่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศอันเกิดจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ร่วมถึงหาแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ การอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมเก็บขยะทะลและดนตรีริมหาด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง