ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 2 พ.ค. 2566
  • 151

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจติดตาม และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ลานนกกระยาง บ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี อยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดโคลนพื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้งประเภทลาดเอียง ระยะทางประมาณ 430 เมตร และท่าเทียบเรือขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 25 เมตร จำนวน 3 ตัว ไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว และด้านหลังแนวโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งมีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ ซึ่งพื้นที่ลานนกกระยางเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง