จับกุมการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่แหลมพันวา จ.ภูเก็ต
  • 3 พ.ค. 2566
  • 612

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ออกปฏิบัติการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย 60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 ในพื้นที่แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ จับกุมนาย กษิดิศ แซ่จู้ อายุ 22 ปี ได้จับปลาฉลามหูดำ จำนวน 4 ตัว ด้วยเครื่อมือเบ็ดตกปลา บริเวณหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ขนาดไม่เกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ และฝ่าฝืนประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 17 มี.ค 12 ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (8) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรวิชิต จ.ภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 1 เวลา 02.44 น. คดีอาญาที่ 189/2566 ลงวันที่ 2 พ.ค. 66 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง