ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงทะเล พื้นที่หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
  • 3 พ.ค. 2566
  • 161

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องมีการปล่อยน้ำเสียลงทะเล พื้นที่ชายหาดชะอำใต้ จ.เพชรบุรี ตรวจสอบบริเวณพิกัด N 12.7901732 E 99.9830722  พบว่าบริเวณดังกล่าว เป็นท่อระบายน้ำ สำหรับระบายน้ำท่วมขัง ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว พบว่าบริเวณปลายท่อไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงทะเล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้เก็บน้ำทะเลบริเวณที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง