สำรวจสถานภาพปะการัง เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต
  • 4 พ.ค. 2566
  • 252

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน  สำรวจแนวปะการังบริเวณเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต พบปะการังบางส่วนมีสีซีดจาง ส่วนใหญ่เป็นปะการังรูปแบบก้อน ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) อุณหภูมิน้ำทะเล 30-31 องศาเซลเซียส แนวปะการังส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเห็ดเคลือบหนาม (Cycloseris spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคเนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังโขด (Porites lutea) พบการปกคลุมของเห็ดทะเล (corallimorph) อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาสลิดหินลายนกยูง ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบส่วนใหญ่ เช่น เม่นดำหนามยาว เม่นดำหนามสั้น หอยมือเสือ กุ้งหางงอนและดาวขนนก ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะจากการประมง เช่น เศษอวน เชือก เส้นเอ็นตกปลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง