พบการกระทำประมงในพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
  • 4 พ.ค. 2566
  • 258

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 17 มี.ค 12 ประกอบกับ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 172 บริเวณแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด 1 ราย คือ นายวันสวัสดิ์ สวัสดิ์หลง อายุ 40 ปี พร้อมของกลางเบ็ดตกปลาแบบมีรอก ขนาดความยาว 1.80 และ 2.00 เมตร 2 คัน และ ปลาหมึกหอม 1 ตัว แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืนตามมาตราดังกล่าว บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 138 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต ตามบันทึกประจำวันข้อ 1 เวลา 00.59 น. คดีอาญาที่ 190/2566 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง