วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำตื้น เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว หรือสีซีดจาง จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 32.12 ± 0.55 องศาเซลเซียส  พบว่าน้ำทะเลมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน  แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง