ตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล พื้นที่อ่าวไฟแว็บ เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
  • 5 พ.ค. 2566
  • 557

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ​กรม ทช. โดยโดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 ได้รับแจ้งจากนายมานะ กล้าทะเล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล พื้นที่อ่าวไฟแว็บ เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ จำนวน 1 จุด ตามพิกัดที่ Lat 09.262651  Long 098.306059 ได้ทำการตรวจสอบ ความกว้างรอยพาย 130 ซม. ขนาดอก 40 ซม. และได้ค้นหาจนพบไข่เต่าไม่ทราบจำนวน ที่ระดับความลึกจากยอดไข่ 51 ซม. ขนาดของไข่ 3.9 ซม. ซึ่งจากตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบ รังไข่อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลท่วมถึง จึงกลบหลุมและลบรอยเพื่อให้ไข่เต่าฟักตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ช่วยกันดูแล และเฝ้าระวังรังไข่เต่าทะเล จนกว่าจะฟัก และลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง