ร่วมเก็บขยะชายหาด จ.สุราษฎร์ธานี
  • 6 พ.ค. 2566
  • 657

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบ้านคันธุลี ณ หาดสวรรค์ หมู่ที่ 1 และ 11 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เก็บขยะได้ 540 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง