ร่วมปล่อยพันธุ์หอยตลับ จ.สตูล
  • 6 พ.ค. 2566
  • 171

วันที่ 5 พฤษภาคม  2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง)  ร่วมกิจกรรมตามโครงการปล่อยพันธุ์หอยตลับ (หอยขาว) ของกลุ่มโลมาถลาลม(บ้านท่าส้ม) ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ กรม ทช. โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยตลับ (หอยขาว) จำนวน 1,000 กิโลกรัม ณ บริเวณแนวทุ่นเขตอนุรักษ์พันธุ์หอยขาว ม.1 บ้านกาลันบาตู (ท่าส้ม) ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง