พบเต่าทะเลเกยตื้นทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
  • 8 พ.ค. 2566
  • 178

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งเหตุเรื่องพบเต่าทะเลเกยตื้น จำนวน 4 ตัว จากการตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ตัวที่ 1 พบบริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด ความยาว 80 เซนติเมตร ความกว้าง 76 เซนติเมตร น้ำหนัก 50.50 กิโลกรัม ตัวที่ 2 พบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ความยาว 72 เซนติเมตร ความกว้าง 65 เซนติเมตร น้ำหนัก 51.25 กิโลกรัม ตัวที่ 3 พบบริเวณบ่อกุ้งใกล้อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ความยาว 72 เซนติเมตร ความกว้าง 65 เซนติเมตร น้ำหนัก 39.45 กิโลกรัม พบอยู่บริเวณติดปากบ่อกุ้ง โดยตัวที่ 1-3 มีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถจมตัว ว่ายน้ำได้ปกติ แต่มีความสมบูรณ์ร่างกายที่มาก ตัวที่ 4 พบบริเวณบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ความยาว 42 เซนติเมตร ความกว้าง 41 เซนติเมตร น้ำหนัก 8.75 กิโลกรัม พบติดอวนจมปู อาการทั่วไป ยังมีแรงตอบสนอง และกินอาหารที่ให้ดี สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด และรักษาตามอาการและสาเหตุที่พบ และจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง