ร่วมจัดประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ชุมพร
  • 8 พ.ค. 2566
  • 161

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมจัดเวทีประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวดำน้ำ ในพื้นที่ ต.สะพลี ต.บางสน ต.ชุมโค และ ต.ปากคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์การทำประมงและการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะเตียบ ม. 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง