พบซากเต่าทะเลเกยตื้นหาดแม่รำพึง จ.ระยอง
  • 9 พ.ค. 2566
  • 124

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้นตายบนชายหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่สัตว์ทะเลหายากเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ขนาด 68x80 เซนติเมตร เพศผู้ อายุประมาณ 10 ปี สภาพซากเน่ามาก จากการตรวจสอบซาก สภาพภายนอก ไม่พบบาดแผลภายนอก อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลาย พบเบ็ด 1 อันภายในหลอดอาหาร ตลอดทางเดินอาหารพบอาหารอยู่ตลอดทางเดินอาหาร คาดว่าเต่าทะเลเสียชีวิตเนื่องจากการติดเครื่องมือประมง สัตวแพทย์ได้เก็บตัวอย่างอาหาร เบ็ด และเนื้อเยื่อบางส่วน เพื่อการวิจัยต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง