รองพรศรี ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
  • 9 พ.ค. 2566
  • 664

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการศึกษา สำรวจและออกแบบ ทั้งนี้ กรม ทช. ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินการปักไม้ชะลอคลื่นเป็นระยะทาง 250 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง