สำรวจสถานภาพชายฝั่งหาดปะนาเระ จ.ปัตตานี
  • 10 พ.ค. 2566
  • 190

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งคล้ายคลึง แบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยด้านหนึ่งของอ่าวมีหัวหาด (Head Land) เป็นเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ปากร่องน้ำปะนาเระ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหาดปะนาเระ จากการสำรวจไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  และยังมีการสะสมตะกอนทรายจำนวนมากจนปิดและล้นปากร่องแม่น้ำ ทำให้เกิดลักษณะธรณีสัณฐานแบบสันดอนจะงอย (sand spit) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปลายแหลมตาชี  ณ ปัจจุบันกรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการขุดลอกตะกอนทรายดังกล่าว โดยวิธีการถ่ายเททราย (sand by pass) เพื่อยังคงให้เกิดความสมดุลของตะกอนทรายเลียบชายฝั่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายน้ำ และยังช่วยฟื้นฟูชายฝั่งให้กลับมามีสถานภาพชายฝั่งธรรมชาติตามเดิม นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น จำนวน 1 คู่  รอดักทราย จำนวน 3 ตัว และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งชายหาดปะนาเระ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง