สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ.ปัจตานี
  • 10 พ.ค. 2566
  • 557

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนบ้านยูโย ต.ยูโย อ.เมือง ชุมชนบ้านบางตาวา ต.บางตาวา อ.หนองจิก ชุมชนบ้านปาตา ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง และชุมชนบ้านคา ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งพบว่าพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชนมีขยะชุมชนปริมาณมาก ทั้งขยะที่เกิดจากการทิ้งของคนในชุมชนและขยะที่เกิดจากการพัดพาของคลื่นลมช่วงมรสุม จากนี้ จะมีการวางแผนจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง