กรม ทช. ประชุมคณะทำงานจัดทำเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566
  • 10 พ.ค. 2566
  • 636

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย โดยมีนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองป้องกันและปราบปราม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานในการจัดทำเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง