ชี้จุดติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ พื้นที่หาดนางกำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  • 11 พ.ค. 2566
  • 270

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เพื่อชี้จุดติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ พื้นที่หาดนางกำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งติดตั้งเพื่อใช้จอดเทียบเรือประมงพื้นบ้าน และเรือท่องเที่ยว สำหรับขึ้นลง โดยการชี้จุดในครั้งนี้มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนสัก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชนชายฝั่งประมงพื้นบ้านดอนสัก และผู้แทนกิจการค้าร่วมบ้านแก้วพลาสติก ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการเข้าร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างมีกำหนดจัดวางประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง