ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 12 พ.ค. 2566
  • 149

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่หาดบางดี ม.7  ต.เสาภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล ชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมาเป็นจำนวนมากหลังช่วงฤดูมรสุม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี  ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติทำให้ชายหาดกว้างขึ้น มีการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง