ร่วมกิจกรรม PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 14 จ.ระยอง
  • 12 พ.ค. 2566
  • 576

วัันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกิจกรรม PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 14 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ร่วมกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลในระบบนิเวศของท้องถิ่นทะเลไทย พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง