จัดกิจกรรมการจัดการขยะและการเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี
  • 12 พ.ค. 2566
  • 555

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมการจัดการขยะและการเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf Of Thailand (SCS SAP) ณ  บริเวณป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ต.กะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมี นายวิชัย  สมรูป ผอ.สทช 4 เป็นประธาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100  คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช 4  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปากกะแดะ โรงเรียนวัดสิงขร ผู้นำชุมชน อสทล.บ้านดอนหาร  กลุ่มรักษ์บ้านเกิดบ้านปากกะแดะ และอสทล.ในพื้นที่  ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมป่าชายเลนบ้านปากกะแดะ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมโดยมีวิทยากรจาก ทสจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรยายภาคทฤษฎี ในหัวข้อการจัดการขยะและการเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน และได้มีการคัดแยกขยะที่ได้มา และบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ 4,641 ชิ้น  รวมน้ำหนัก 596.30  กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษพลาสติก และเศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง