จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ จ.ระนอง
  • 12 พ.ค. 2566
  • 111

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง) และ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ณ พื้นที่ป่าชายเลน เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระนอง ท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จ.ระนอง เนื้อที่ 1 ไร่ โดยได้ร่วมกับปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง