ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่แม่น้ำตราด
  • 13 พ.ค. 2566
  • 112

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เรื่อง การใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมายในพื้นที่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแม่น้ำตราด สามารถตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน 29 ชุด โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มาตรา 67 (2) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และมาตรา 169  แต่ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตราด จังหวัดตราด ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง