สำรวจสถานภาพชายฝั่งแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช
  • 13 พ.ค. 2566
  • 97

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานภาพชายฝั่งช่วงฤดูหลังมรสุมและคลื่นลมแรง บริเวณพื้นที่หาดแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก และบ้านเนินน้ำหัก ม.6  ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก มีการสะสมตัวของตะกอนทรายต่อเนื่องจากจุดสิ้นสุดโครงสร้างหินทิ้งเป็นจำนวนมากทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 11 มกราคม 2566 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวปรากฏในลักษณะการโค้งเว้าเข้าหาชายฝั่ง และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งบ้านเนินน้ำหัก ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง พบว่ามีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดสันทรายบริเวณด้านหลังเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่งและเกิดชายหาดใหม่ที่มีความกว้างมากจนถึงแนวเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นการปรับสมดุลชายฝั่งตามธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 พื้นที่บริเวณดังกล่าวประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงส่งผลทำให้ต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่งล้มตายเป็นจำนวนมากและเกิดการสูญเสียของตะกอนทรายชายฝั่ง ทั้งนี้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง