ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ ลำน้ำ จ.สมุทรสาคร
  • 13 พ.ค. 2566
  • 234

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับคณะกรรมการฯ ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ ลำน้ำ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 15 โครงการ ผลการตรวจสอบอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 จุด ในท้องที่ ต.บ้านบ่อ และ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง