สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.สงขลา
  • 14 พ.ค. 2566
  • 127

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา พบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไปทางทิศเหนือยังคงพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งเดิม พร้อมทั้งซากต้นสนที่ล้มตายบริเวณชายฝั่ง และพบการกลับคืนมาของตะกอนทรายชายหาดจำนวนมาก ส่งผลทำให้หน้าหาดกว้างขึ้น ตะกอนทรายก่อตัวเป็นเนินทรายชายหาด ซึ่งเป็นลักษณะของการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ และลงพื้นที่ติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่บริเวณหาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา พบว่ามีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อาทิเช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง เป็นต้น นอกจากนี้ด้านหลังโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณหาดบ่ออิฐพบการสะสมตัวของตะกอนทรายในลักษณะทางธรณีสันฐานแบบสันดอนเชื่อมเกาะ (tombolo) อีกทั้งหาดบ่ออิฐ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง