พบซากเต่าทะเลเกยตื้นหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง
  • 14 พ.ค. 2566
  • 212

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งพบซากเต่าทะเลตาย บริเวณหาดแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ความกว้าง 49 เซนติเมตร ยาว 53 เซนติเมตร  ไม่ทราบเพศ อยู่ในช่วงอายุประมาณ 2 ปี ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ สภาพซากเน่ามาก จากการชันสูตร พบว่าใบพายหลังทั้งสองด้านมีรอยสัตว์กัดแทะ ไม่พบบาดแผลรุนแรงจากภายนอก อวัยวะภายในเสื่อมสภาพ มีอาหารตลอดทางเดินอาหาร คาดว่าเต่ายังมีความสามารถในการหาอาหารได้ดีก่อนตาย พบขยะเล็กน้อยในทางเดินอาหารส่วนท้าย เป็นเศษเชือกและกระสอบ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพซากเน่ามากทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้ จึงทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ขยะทะเลเพื่อการศึกษาวิจัย จากนั้นได้ทำการฝังทำลายซาก เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง