สำรวจสถานภาพแนวปะการัง จ.ชลบุรี
  • 14 พ.ค. 2566
  • 241

วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะไผ่ จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังโดยทั่วไปอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง - สมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดเด่นคือปะการังโขด Porites และพบว่าปะการังที่ตื้น (1-2 เมตร) มีสีซีดประมาณ 5-10% ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 31.3 องศาเซลเซียส สัตว์ในแนวปะการังที่พบเด่น เช่น เม่นทะเล ปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อ ขยะตกค้างในแนวปะการังมีปริมาณมากที่เกาะมารวิชัย และ เกาะริ้น ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง