เก็บขยะทะเล จ.สมุทรสาคร
  • 16 พ.ค. 2566
  • 163

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ลงพื้นที่จัดเก็บขยะทะเล ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กบางหญ้าแพรก และกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ได้จัดเก็บขยะทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 512 กิโลกรัม ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) ถ้วย/จาน (โฟม) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง