ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 17 พ.ค. 2566
  • 203

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดบางมะรวด ต.บ้านกลาง อ. ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นหาดทรายความยาวประมาณ 630 เมตร และหาดหินความยาวประมาณ 170 เมตร ซึ่งหาดบางมะรวด มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งคล้ายแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) เนื่องจากด้านหนึ่งเป็นหิน/หัวหาด  (Head Land)   อีกด้านเป็นโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) จากการสำรวจไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  และยังมีการสะสมจำนวนตะกอนทรายจำนวนมากจนปิดและล้นปากร่องแม่น้ำ ทำให้เกิดลักษณะธรณีสัณฐานแบบสันดอนจะงอย (sand spit) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปลายแหลมตาชี หากแต่ทรายที่ปิดปากร่องน้ำฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางเข้า-ออกของเรือประมง เนื่องจากแรงดันของกระแสน้ำได้ดันสันดอนทรายด้านข้างของร่องน้ำฯ เปิดออก อีกทั้งหาดบางมะรวด ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้  จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปเปรียบเทียบกับสถานภาพชายฝั่งในช่วงก่อนฤดูมรสุมถัดไป และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง