ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งจุดจอดเรือ จ.ปัตตานี
  • 17 พ.ค. 2566
  • 173

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ลงพื้นที่แหลมตาชี อ่าวปัตตานี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งทุ่นจอดเรือ เพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวหญ้าทะเล ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง