จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 17 พ.ค. 2566
  • 673

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท้องที่ ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และ csr จากบริษัท ร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น (โกงกางใบใหญ่ แสมทะเล ถั่วขาวและโปรงแดง) ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง