เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  • 18 พ.ค. 2566
  • 607

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองเก่า ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม  25.2 กิโลกรัม  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก  ห่อ/ถุงอาหารกล่องอาหารพลาสติก พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  สำรวจและติดตามข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง