พบซากโลมาเกยตื้น จ.ระยอง
  • 19 พ.ค. 2566
  • 201

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากคุณนฤพัฒน์ กระแจะจันทร์ เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น บริเวณหาดพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) ขนาดตัวยาว 143 เซนติเมตร อยู่ในช่วงอายุโตเต็มวัย สภาพซากเน่ามาก จากการตรวจสอบ สภาพร่างกายภายนอกพบกล้ามเนื้อด้านขวาติดซี่โครง ขาดหายไปทำให้เห็นถึงกระดูกด้านใน กระดูกซี่โครงใต้กล้ามเนื้อที่หายไปหัก แต่อาจเกิดขึ้นหลังจากสัตว์ตายได้  อวัยวะภายในมีการแปรสภาพทั้งหมด พบอาหารจำพวกปลา อยู่ภายในกระเพาะอาหารส่วนที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังพบพยาธิประเภทตัวกลม (round worm) อยู่ภายในช่องกระดูกหู อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบอกสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้ เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก สัตวแพทย์จึงทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อการวิจัย และฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง