สำรวจพื้นที่ชายหาดบ้านอำเภอ จ.ชลบุรี
  • 19 พ.ค. 2566
  • 574

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ชายหาดบ้านอำเภอ ในการเสนอให้เป็นพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ แห่งที่ 5 ของ จ.ชลบุรี ตาม ม. 17 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  ห้ามสูบบุหรี่ หรือทิ้งก้นบุหรี่ เท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย ลงชายหาด หรือกระทำการใดๆอันมีลักษณะการทำลาย หรือเกิดอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ได้รับความเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนำ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการ พิจารณาโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง