หารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศบริเวณทะเลอ่างศิลา จ.ชลบุรี
  • 19 พ.ค. 2566
  • 143

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ปล่อยลูกปูม้าจำนวน 10 ถัง แม่ปูม้าจำนวน 15 ตัว พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนชายฝั่งและประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศบริเวณทะเลอ่างศิลา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลอ่างศิลา จ.ชลบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง