จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จ.สตูล
  • 19 พ.ค. 2566
  • 166

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาในพื้นที่ จังหวัดสตูล รวม 240 คน ร่วมกันปลูกป่าและปลูกเสริมบำรุงป่าชายเลนในพื้นที่ บริเวณบ้านโคกพะยอม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล กล้าไม้ชนิดโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก จำนวน 700 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง