พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 20 พ.ค. 2566
  • 207

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมอนันตราภูเก็ต และสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เรื่องพบซากเต่าเกยตื้น บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมอนันตราภูเก็ต หาดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตรวจสอบพบเป็นซากเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) สภาพซากเน่า ขนาดกระดองยาว 58 เซนติเมตร กระดองกว้าง 63 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม เพศผู้ วัยรุ่น ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม ผลการชันสูตรพบสภาพซากเน่า ผิวหนังเริ่มมีการลอกหลุด ภายในกระเพาะและลำไส้พบอาหารตามธรรมชาติจำพวกเปลือกหอย เปลือกปู จำนวนเล็กน้อย ส่วนของอวัยวะภายในอื่นมีสภาพเน่าจึงไม่สามารถระบุความผิดปกติได้ชัดเจน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง