พบซากเต่าทะเลเกยตื้นหาดบางเสร่ จ.ชลบุรี
  • 21 พ.ค. 2566
  • 216

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รหัส 6603038 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.25 น. ประชาชนพบซากเต่าทะเลเกยตื้น จำนวน 1 ตัว บริเวณ  บริเวณหาดบางเสร่ ตรงข้ามกับร้านอาหารไอทะเล ซีวิว บางเสร่ หมู่2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จึงได้มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.2 ประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงพื้นที่ตรวจสอบในกรณีดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบเป็นซากเต่าตนุ มีขนาดความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม ในเบื้องต้นได้นำซากเต่าไปเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรักษาสภาพ จากนั้นได้นำซากเต่าส่งต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ เพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตาย ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง